La Garrofera de Sants S.C.C.L.

Cooperativa de consum de productes eco-biològics.

Apostem per la transformació social i personal a través del consum.

Qui som?

Som un col·lectiu de persones amb objectius comuns basats en la cooperació i la voluntarietat lliurement establertes, que volem resoldre, mitjançant el consum de productes eco-biològics, qüestions d’ordre social, laboral, econòmic, ecològic i de salut que afecten la nostra vida i el nostre entorn i que ens sentim partícips d’un moviment social transformador.

Els ciutadans i les ciutadanes dels països occidentals hem fet del consum la nostra forma de viure. Un model del consum, induït pel poder econòmic i financer, que cada dia es torna més en contra nostra. És per això que a La Garrofera de Sants creiem que la transformació del nostres hàbits de consum ens porta a viure millor:

 • Perquè prenem consciència d’allò que realment necessitem en comptes de seguir de forma mecànica allò que ens dicta el sistema econòmic per mitjà de la publicitat.
 • Perquè els nostres criteris de qualitat de vida són regits pel creixement personal, espiritual i de consciència social i no pel consum il·limitat de productes.
 • Perquè la nostra opció de compra està regida per criteris de solidaritat i responsabilitat.

Com funcionem?

La millor forma de consumir productes eco-biològics i defensar els nostres interessos com a consumidors/es responsables és unint-nos i organitzant-nos. La Garrofera respon a aquesta necessitat individual i col·lectiva de transformar el nostre model de vida a través del consum ecològic.

 • Els/les consumidores estem constituïts en Cooperativa, on no hi ha clients sinó sòcies i socis.
 • El funcionament és democràtic i les decisions es prenen per consens en assemblea.
 • La gestió, organització i activitats es realitzen per mitjà de la participació activa i voluntària dels socis i sòcies.
 • Establim una relació directa amb els productors i proveïdors.

Hi ha constituïdes quatre comissions de treball, cadascuna de les quals s’encarrega d’àrees específiques de l’activitat de La Garrofera:

 • Comissió de Compres i Control de Qualitat
 • Comissió d’Administració
 • Comissió de Relacions Internes i Externes
 • Comissió d’Infraestructures

Les comissions duen la seva pròpia dinàmica de reunions i actuació.

Periòdicament es fan assemblees obertes a tots els socis/es en les quals es tracten les qüestions que afecten o interessen la cooperativa i on es prenen per consens les decisions sobre els temes que l’afecten.

L’adscripció a les comissions i a qualsevol feina o col·laboració és voluntària i no remunerada.

Associa’t!

A les persones que estan interessades a formar part de La Garrofera se’ls envia per correu-e un document que recull de forma exhaustiva els criteris, motivacions, funcionament, organització, drets i deures dels socis/es. Al cap d’una setmana, aproximadament, se les convoca a una entrevista al centre d’activitat on desitgin integrar-se per tal de comentar els diferents aspectes que es recullen en el document i deixar ben clar què implica la participació a la cooperativa.

Un cop rebuda la informació, si la persona vol entrar a formar part de La Garrofera, caldrà que efectuï els passos següents:

 1. Emplenar una butlleta d’inscripció i lliurar-la al soci coordinador
 2. Abonar 30 euros com a aportació al capital social (aquesta quantitat es retorna si es decideix deixar la cooperativa)
 3. Abonar la part proporcional de la quota trimestral (15 euros+IVA), segons el mes del trimestre natural en què s’efectuï l’alta

A partir d’aquest moment, el soci/a ja forma part de La Garrofera i pot començar a consumir, encara que no entrarà a formar part d’una comissió de treball fins que hagin transcorregut dos mesos, durant els quals rebrà informació exhaustiva sobre els aspectes ideològics, organitzatius i pràctics de la cooperativa.