Com associar-se

Inici de sessió d'usuari

A les persones que estan interessades a formar part de La Garrofera se'ls envia per correu-e un document que recull de forma exhaustiva els criteris, motivacions, funcionament, organització, drets i deures dels socis/es. Al cap d'una setmana, aproximadament, se les convoca a una entrevista al centre d'activitat on desitgin integrar-se per tal de comentar els diferents aspectes que es recullen en el document i deixar ben clar què implica la participació a la cooperativa.

Un cop rebuda la informació, si la persona vol entrar a formar part de La Garrofera, caldrà que efectuï els passos següents:

  1. Emplenar una butlleta d'inscripció i lliurar-la al soci coordinador
  2. Abonar 30 euros com a aportació al capital social (aquesta quantitat es retorna si es decideix deixar la cooperativa)
  3. Abonar la part proporcional de la quota trimestral (15 euros+IVA), segons el mes del trimestre natural en què s’efectuï l’alta

A partir d’aquest moment, el soci/a ja forma part de La Garrofera i pot començar a consumir, encara que no entrarà a formar part d’una comissió de treball fins que hagin transcorregut dos mesos, durant els quals rebrà informació exhaustiva sobre els aspectes ideològics, organitzatius i pràctics de la cooperativa.