Com ens organitzem

Inici de sessió d'usuari

La millor forma de consumir productes eco-biològics i defensar els nostres interessos como a consumidors/es responsables és unint-nos i organitzant-nos. La Garrofera respon a aquesta necessitat individual i col·lectiva de transformar el nostre model de vida a través del consum ecològic.

  • Els/les consumidores estem constituïts en Cooperativa, on no hi ha clients sinó sòcies i socis.
  • El funcionament és democràtic i les decisions es prenen per consens en assemblea.
  • La gestió, organització i activitats es realitzen per mitjà de la participació activa i voluntària dels socis i sòcies.
  • Establim una relació directa amb els productors i proveïdors.

Hi ha constituïdes set comissions de treball, cadascuna de les quals s'encarrega d'àrees específiques de l'activitat de La Garrofera:

  • Comissió de Compres i Control de Qualitat
  • Comissió d'Administració
  • Comissió de Relacions Internes
  • Comissió de Relacions Externes

 

Les comissions duen la seva pròpia dinàmica de reunions i actuació.

Periòdicament es fan assemblees obertes a tots els socis/es en les quals es tracten les qüestions que afecten o interessen la cooperativa i on es prenen per consens les decisions sobre els temes que l’afecten.

L'adscripció a les comissions i a qualsevol feina o col·laboració és voluntària i no remunerada.